Mikrohirurgija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mikrohirurgija, hirurgija koja se obavlja pomoću specijalnih instrumenata kao i pomoću mikroskopa, a radi se na izvanredno sišućnim strukturama.

Preporuka strane: