Mikrotom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mikrotom, aparat za rezanje koji je u stanju da načini izvanredno tanke komade tkiva tako da se mogu preparirati za mikroskopsko ispitivanje.

Preporuka strane: