Mikso – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mikso predmetak sa značenjem da se odnosi na mukus, sluz, sluzne žlezde ili sluzna tkiva.

Preporuka strane: