Mili – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mili jedna hiljada ili jedan hiljaditi.

Preporuka strane: