Miliekvivalenat – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Miliekvivalenat, (mEq), težina neke materije koja se sadrži u jednom mililitru, kubnom santimetru normalnog rastvora.

Preporuka strane: