Milijarna tuberkuloza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Milijarna tuberkuloza, tuberkuloza koja se širi kroz plućni parenhim i karakteriše se bezbrojnim malim lezijama.

Preporuka strane: