Mililitar – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mililitar, jedan kubni santimetar, oko 15 kapljica.

Preporuka strane: