Mio – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mio predmetak sa značenjem da se odnosi na mišiće.

Preporuka strane: