Mišić sartorijus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mišić sartorijus, terzijski mišić, dugačak mišić u natkolenici koji pomaže pokret kada se jedna noga prekršta preko druge.

Preporuka strane: