Mišićna distrofija

Šta je mišićna distrofija?

To je nasledni mišićni poremećaj koji obično napada nekoliko članova iste porodice. Počinje u detinjstvu i zapaža se kao slabljenje raznih mišića koje progresivno napada (mišiće kukova, butina, leđne mišiće, ramena i ruke). Neki pacijenti imaju teškoća pri hodanju, uspravljanju i dizanju ruku. Najzad mišići potpuno usahnjuju, mada postoji privremeno stanje pri kom mišići izgledaju povećani.

Kakvi su izgledi pacijenata sa mišićnom distrofijom?

Bolest obično napreduje u toku nekoliko godina i postaje sve teža, mada u izvesnom periodu može izgledati da je razvoj bolesti zaustavljen, bolest napreduje i dovodi do smrti.