Ml – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ml, mililitar; hiljaditi deo litra; jedan kubni santimetar.

Preporuka strane: