Mladeži (Nevusi)

Da li su mladeži opasni?

Ima mnogo vrsta mladeža, od onih s kojima se čovek rađa do onih koji se kasnije jave, od onih u vidu crvenkaste mrlje do bradavičastih izraštaja tamne boje i sa dlakama. Većina njih nije opasna.

Kako se zna da li je neki mladež zloćudan (maligni) ili da postoji verovatnoća da će postati maligni?

Nevus ili mladež koji iznenada počinje da se povećava ili da menja boju, ili mladež koji krvari ili se lako nadraži rubljem, trebalo bi da se pažljivo ispita da bi se utvrdilo da nije možda potencijalno maligni. Većina ovih mladeža se ipak pokaže kao benigni izraštaj, ali rano uklanjanje može biti svrsishodno radi sprečavanja da ne pređe u rak (kancer) u neko kasnije vreme.

Da li hirurg ili dermatolog znaju koji mladež treba ukloniti a koji treba da se ostavi?

Da, znaju.

Da li mladeži uvek nastaju rano u detinjstvu?

Ne. Često se pojavljuju i kasnije u životu.

Koje je odgovarajuće lečenje za mladež koji je iznenada počeo da trpi određene promene?

Hirurško uklanjanje na širokom prostoru uključujući normalnu kožu i potkožno tkivo oko mladeža. Ukoliko je mladež veliki, može biti neophodno da se deo koji je uklonjen zameni kožnim kalemom da bi se pokrio ožiljak koji ostaje posle hirurškog uklanjanja mladeža.

Da li je uputno kauterizovati mrki ili plavkasto crni mladež električnom iglom?

Ne. Hirurško uklanjanje je najbolji način lečenja.