Mokrenje – piškenje u postelji kod dece (Enureza)

Šta je mokrenje u krevetu?

To je nevoljno mokrenje u toku noći koje se često sreće kod dece između tri ili četiri godine.

Da li se mokrenje u postelji sreće isto tako često kod dečaka kao i kod devojčica?

Ne. Dva puta više dečaci mokre u krevetu.

Da li je normalno da deca između tri i četiri godine starosti mokre u postelji?

Da.

U kom dobu deca počinju da u toku dana kontrolišu mokrenje?

Obično između dve i po i tri godine starosti.

Da li deca koja mokre u postelji čine to nekoliko puta u toku noći?

Da.

Šta je uzrok mokrenja u postelji?

Ima mnogo uzroka. Oko deset odsto slučajeva je zbog fizičkih razloga; devedeset odsto slučajeva je zbog emocionalnih problema.

Ima li mokrenje u postelji porodične karakteristike?

Da. Ponekad je i roditelj deteta koje mokri u krevet takođe mokrio u postelji kada je bio dete.

Može li se mokrenje u postelji ispraviti?

Da. To zahteva puno strpljenja i saradnje između roditelja, deteta i lekara.

Koji su najčešći fizički uzroci mokrenja u postelji?

Zapaljenje bešike ili bubrega, poremećaj u anatomskom razvoju mokraćnog sistema.

Koji su emocionalni uzroci mokrenja u postelji?

Ima ih mnogo:

a. Suviše preuranjen pokušaj kontrolisanja mokrenja.
b. Preterano pridavanje važnosti kontroli mokrenja.
c. Emocionalna nezrelost ili infantilno ponašanje. To često može da bude i znak slaboumnosti dece.
d. Izražena stidljivost.
e. Sukobi među roditeljima.
f. Sukobi između deteta i roditelja.
g. Rivalitet između braće i sestara.
h. Nedovoljna pažnja roditelja.
i. Prekomerna pažnja i briga.
j. Nesigurnost.
k. Problemi u vezi sa prilagođavanjem školi.

Da li i drugi problemi ponašanja obično prate mokrenje u krevetu?

Da. Ova deca često imaju noćne košmare, frasove, veliki strah i sisaju prst ili grickaju nokte.

Treba li da roditelj traži lekarski savet ako dete nastavi da mokri u postelji?

Da.

Šta treba raditi u slučaju lečenja blagog oblika mokrenja u postelji?

Ograničite uzimanje tečnosti posle četiri sata posle podne i probudite dete jedan ili dva puta noću da biste ga odveli u klozet.

Kako roditelj može pomoći detetu koje mokri u krevet?

Roditelj treba otprilike da ustanovi u koje vreme dolazi do mokrenja i da probudi dete pola sata pre tog vremena i odvede ga u klozet. Naravno, sva deca treba da mokre pre no što odu u postelju.

Da li treba dete nositi u klozet radi mokrenja?

Ne. Dete treba da bude potpuno budno i da samo ode u klozet. Mnogi roditelji greše kad nose zaspalo ili polubudno dete u klozet da mokri. Ovo samo stimuliše noćno mokrenje u snu.

Da li dete koje mokri u postelji ima manji kapacitet mokraćne bešike no što je normalno?

Obično ne.

Da li dete koje mokri u krevetu stvara više mokraće u toku noći nego u toku dana?

Ne.

Treba li grditi dete koje mokri u postelji?

Ne. To će obično pogoršati situaciju. Batinama se nikada ne postiže poboljšanje. Lečenje treba da bude psihičko.

Treba li dete koje mokri u krevetu nagrađivati ukoliko to ne učini?

Da. Sistem nagrada za suve noći obično služi kao dodatni podsticaj i ponekada dovodi do uspeha u otklanjanju navike.

Treba li deca koja mokre u postelji da spavaju na gumenim čaršavima?

Ne. Mada mogu sačuvati dušek oni su za većinu dece neudobni i čak mogu pogoršati stanje. Ipak se dušek mora zaštititi.

Ako dete mokri u krevet više od jednog puta u toku noći, treba li ga više puta buditi da bi otišlo u klozet?

Da.

Koliko dugo obično traje odvikavanje od mokrenja u postelji?

Nekoliko meseci ili godinu dana.

Dolazi li do ponovne pojave mokrenja u postelji po uspostavljanju kontrole nad ovom navikom?

Da. Ako je dete imalo emocionalne teškoće ili porodica dobije bebu ili dete oboli, može doći do ponovne pojave mokrenja u postelji.

Šta treba preduzeti ukoliko se ponovi mokrenje u postelji?

Vratiti se ranijim uspešnim metodama lečenja.

Koriste li mehanička sredstva za sprečavanje mokrenja u krevetu koja se mogu naći na tržištu?

Obično ne.

Prerasta li većina dece mokrenje u postelji?

Da.

Kada treba preduzeti psihijatrijsko lečenje mokrenja u postelji?

Kada je ovo praćeno drugim manifestacijama emocionalne nestabilnosti ili kada uz njega postoje i drugi problemi u ponašanju.

Koriste li lekovi u odvikavanju od mokrenja u postelji?

Pošto je to uglavnom emocionalni problem, većina pedijatara ne preporučuje davanje lekova.

Nastaju li psihološke teškoće u odraslom dobu zbog mokrenja u postelji u toku detinjstva?

Obično ne.

Kakav treba da je stav roditelja prema detetu koje mokri u postelji?

Važno je da roditelj ne obraća na ovo suviše veliku pažnju jer to može prouzrokovati pogoršanje dečjeg nespokojstva i na taj način pogoršati stanje.

Koji je najbolji metod za sprečavanje mokrenja u postelji?

Izbegavanje napetosti i nespokojstva kod kuće i atmosfera ljubavi i sigurnosti prema detetu.