Mongolizam – Daunov sindrom

Šta je mongolizam?

To je jedan vid mentalne zaostalosti koji se javlja u tri promila novorođenčadi. Mongolizam naziva još i Daunov sindrom.

Kako se mongolizam prepoznaje?

Mongolizam se prepoznaje po izgledu deteta. Glava mu je obično mala, mišići mlitavi, lice karakterističnog izgleda: oči iskošene nagore i ka spoljnjem delu lica, veliki sedlast nos i izbačen jezik, šaka je široka i ašovastog oblika, linije dlana nisu normalne, vrat je kratak i širok, a i na srcu deteta mogu da se otkriju urođene mane.

Šta prouzrokuje mongolizam?

Mongolizam je posledica defekta (pogrešno prepolovljenje) u hromozomima. Normalno novorođenče ima četrdeset šest hromonozma, dok novorođenče sa mongolizmom ima četrdeset sedam hromozoma.

Da li je mongolizam nasledan?

Ne.

Da li se češće javlja kod dece starijih, nego li mladih majki?

Češće se javlja kod dece starijih majki.

Da je li mongolizam češći posle nekoliko normalnih novorođenčadi, nego kod prvorođenčeta?

Češće se javlja posle nekoliko normalnih novorođenčadi.

Da li postoji specijalni pregled krvi za postavljanje dijagnoze?

Da. Ispitivanje hromozoma pokazaće postojanje ove bolesti.

Da li mongolizam može nekako da se leči?

Ne.

A može li kako da se spreči?

Ne.

Da li obolela deca mogu da odrastu?

Da, mogu da žive više godina. Ima slučajeva da su osobe obolele od mongolizma doživele do četrdesete godine života, mada obično umiru u doba puberteta.

Koji stupanj inteligencije osoba sa mongolizmom može da dostigne?

Ovakve osobe ostaju infantilne, ili detinjaste čitavog svog života jer im je duhovno razviće poremećeno.

Kakvo je uobičajeno raspoloženje kod dece sa mongolizmom?

Ona su obično ljubazna, odana, ponekada se ponašaju kao lutke, retko su neposlušna, nisu agresivna, nemaju nastupe razdraženosti, niti svojim ponašanjem stvaraju teškoće.

Da li mogu da se neguju u kući?

Da. U mnogim slučajevima ovakva deca mogu da ostanu u kući. Međutim, ako u nekoj porodici ima dece na koju će psihološki negativno da utiče prisustvo deteta obolelog od mongolizma, onda je možda savetno staviti dete u odgovarajuću instituciju koja prihvata decu sa takvim ili sličnim zaostatkom.

Koje institucije se brinu o obolelima od mongolizma?

Sve institucije koje se staraju o mentalno zaostaloj deci. U većini zemalja postoje specijalne bolnice koje se brinu o njima.

Da li deca sa mongolizmom mogu da se obrazuju?

U ograničenoj meri.

Da li oboleli mogu da nauče zanat?

Da. Neki oboleli od mongoloidne idiotije mogu da se nauče da izvršavaju neke sasvim jednostavne zadatke, ili da se bave jednostavnim zanimanjima.

Da li mogu da se nauče da sami sebe izdržavaju?

Retko, mada ponekada osoba sa mongolizmom »dobre procene« može da se nauči nekom zanimanju, čime može samostalno da se izdržava.

Zašto se ova bolest naziva mongolizmom?

Zbog izgleda lica i očiju iskošenih nagore.

Da li se mongolizam pojavljuje samo kod pripadnika bele rase?

Ne. Mongolizam se javlja kod svih rasa.