Mongolska mrlja– Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mongolska mrlja, plavkasta obojenost kože koja se sreće u donjem delu leđa pri rođenju. Obično se smanjuje u veličini ili u potpunosti iščezava rano tokom prve godine i života.

Preporuka strane: