Monoprefiks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Monoprefiks složenicama sa značenjem jedan; pojedinačan.

Preporuka strane: