Morfin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Morfin, hemijsko jedinjenje koje se dobija iz opijuma.

Preporuka strane: