Morfologija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Morfologija, nauka o anatomiji, građenju.

Preporuka strane: