Mošnice i testisi

Šta su mošnice?

Poluelastična mišićna kesa pokrivena kožom koja se nalazi ispod penisa. Naučni naziv je skrotum. Podeljena je u dve pregrade od kojih se u svakoj nalazi jedan testis (testikul), jedan pasemenik (epididimis) i jedan spermni kanal (vrpca).

Kakav je sastav i funkcija testisa?

Sastavljen je od velikog broja sitnih cevčica poznatih pod imenom seminiferous tubule. To je mesto gde se stvara sperma. Testisi sadrže takođe ćelije koje proizvode muški polni hormon, testosteron. Funkcija testisa je da stvaraju spermu i omogućavaju njen prolaz kroz spermni kanal u pasemenike. Iz pasemenika sperma se u toku snošaja ejakulira.