Mršavost

Koji su najčešći uzroci mršavosti?

a. Hronična infekcija ili bolest kao što je tuberkuloza, bubrežne bolesti, hronični poremećaji jetre itd.
b. Žlezdani poremećaj, kao što je povećana aktivnost štitne žlezde ili neodgovarajuća funkcija hipofize.
c. Neurotične manifestacije s gađenjem na hranu.
d. Loše navike u ishrani prvenstveno zbog neredovnog života, povećane fizičke aktivnosti, nedovoljnog odmora, male količine sna.

Da li se tendencija ka mršavosti obično nasleđuje?

Ne, ali postoji vrlo snažan uticaj sredine. Drugim režima, ljudi iz porodice u kojoj se slabo jede i sami slabo jedu.

Imaju li emocije uticaja na mršavost?

Da. Neki ljudi sa emocionalnim tegobama manje jedu i tako gube težinu.

Koji je najbolji način za povećanje telesne težine?

Mršavi ljudi moraju uzimati više kalorija no što su dotad koristili kako bi se ostatak pretvorio u masnoću.

Treba li čoveka koji je hronično mršav podvrgnuti detaljnom pregledu?

U svakom slučaju treba. Detaljno ispitivanje se mora izvršiti da bi utvrdilo da li je mršavost prouzrokovana infekcijom ili fizičkim uzrocima.

Hoće li preterano pušenje prouzrokovati mršavost?

Da, ukoliko utiče na normalno uzimanje hrane. Strastan pušač obično nema normalan apetit.

Zašto neki ljudi jedu ogromne količine hrane a ostaju mršavi?

Zato što jedu hranu niske kalorijske vrednosti. Takvim ljudima obično treba obezbediti hranu sa više kalorija, kao što je krem, jaja, ugljeni hidrati, buter itd. Oni takođe možda troše više energije, a imaju pojačanu aktivnost. Uz to, verovatno, oni nedo­voljno spavaju.

Koji je najbolji način da se poveća telesna težina?

Uzimajte u toku dana nekoliko punih obroka hrane visoke kalorijske vrednosti. Možda će biti potrebno steći nove navike u ishrani, tj. navići se na uzimanje četiri ili pet obroka dnevno umesto uobičajena tri. Štaviše, ako je mršavost prouzrokovana psihičkim razlozima, potrebno je naći izvor emocionalnih poreme­ćaja i eliminisati ga.

Hoće li vitaminske pilule dovesti do porasta telesne težine?

Ne, ukoliko ishrana sadrži dovoljno vitamina. Vitaminske pilule koriste jedino u slučaju avitaminoze ili nedostatka vitamina.

Kako obezbediti da deca dobiju u težinu?

Uspostavljanjem redovnih navika u ishrani. Nastojati da i ona nemaju emocional­nih tegoba i pritisaka. Nikad se ne preporučuje da se deci preti ili da se ona kažnjavaju zato što ne jedu. Ovakav postupak može dovesti i dovodi najčešće do otpora i smanjenja količine hrane koju dete uzima.

Postoje li lekovi koji pomažu da se uzima više hrane?

Da. Postoje sredstva za stimulisanje apetita. Ipak, važno je otkriti da li postoji neka bolest koja prouzrokuje smanjeno uzimanje hrane.