Mumps – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mumps, epidemični parotitis; zaušci; visoko kontagiozno virusno oboljenje koje prouzrokuje otok parotidnih žlezda koje su smeštene na uglovima viličnih kostiju.

Preporuka strane: