Muška sterilnost

Da li je muškarac važan člnilac steriliteta?

Da. Bilo kakav pokušaj prevazilaženja neplodnosti bez pune saradnje muškarca je bezvredan i ne treba ga preduzimati. Trideset do ćetrdeset posto svih neplodnih brakova postoje zbog nesposobnosti muškarca a ne žene. U svim slučajevima neplodnosti muškarac treba da se podvrgne detaljnom urološkom pregledu.

U čemu se sastoji sterilnost muškarca?

Za sterilnog čoveka se smatra onaj koji nema sperme ili pak ima nedovoljan broj aktivnih spermatozoida da bi začeće moglo biti omogućeno.

Kakva je razlika između sterilnosti i neplodnosti muškarca?
Sterilnost podrazumeva potpunu nesposobnost za oplođavanje. Kod muškarca to je slučaj kad on prilikom ejakulacije nema sperme. S druge strane, neplodnost ukazuje da je oplođavanje moguće, ali je otežano malim brojem spermatozoida u ejakulatu.

Šta je spermogram?

Ejakulat čija se količina otprilike može smestiti u jednu kafenu kašičicu, obično sadrži oko šezdeset ili nešto više miliona spermatozoida po kubnom sentimetru. Taj se broj utvrduje mikroskopskim pregledom ejakulata.

Postoje li i druge važne osobine ejakulata koje je nužno pregledati?

Da. Pokretljivost spermatozoida kao i njihov anatomski izgled i karakteristika takođe igraju važnu ulogu.

Koji su glavni uzroci nepostojanja sperme?

a. Izvesne nenormalnosti u razvoju muškarca mogu uticati da on od rođenja ne bude u stanju da proizvodi spermu. Takva stanja su nedavno otkrivena studijama hromozoma i gena
b. Starost često prati nesposobnost testisa da proizvode spermu. To umnogome zavisi od individualnih slučajeva i kod nekih se ne mora javiti sve do osme i devete decenije života.
c. Orhitis, ili zapaljenje testisa, može dovesti do prestanka proizvodnje sperme. Do toga dolazi u nekim slučajevima zauški kod odraslih osoba. I druge infekcije isto tako mogu prouzrokovati ovu vrstu steriliteta muškarca.
d. Odsustvo sperme može postojati i zbog poremećaja u kretanju spermatozoida iz testisa u ejakulat. Ranija infekcija, kao što je gonoreja, može dovesti do blokade prolaza (vaz deferens) od testisa ka semenom kanalu.
e. Ukoliko testisa nema ili su oni podignuti, proizvodnja sperme neće biti.

Kako se može odrediti da li su testisi u stanju da proizvode spermu?

Jednostavnim operativnim postupkom, poznatim pod imenom testikulama biopsija, uzima se uzorak tkiva testisa i podvrgava laboratorijskoj mikroskopskoj analizi u većini slučajeva ovo će pružiti tačnu sliku o sposobnosti testisa da proizvedu spermu.

Kako se izvodi biopsija testisa?

Ona sc vrši u bolničkoj hirurškoj sali pod lakom opštom anestezijom. Na koži skrotuma se pravi mali rez i kroz njega vadi mali deo tkiva testisa.

Sta prouzrokuje nizak ili smanjen broj spermatozoida u ejakulatu?

Prirodno i razumljivo smanjenje broja spermatozoida u ejakulatu prati česte snošaje, bolesti koje prouzrokuju opštu slabost, hirurške operacije ili bilo koje druge situacije koje dovode do privremene slabosti ili smanjenja telesnih aktivnosti. Smanjenje broja spermatozoida prouzorkovano ovim uzrocima je privremene prirode. U nekim slučajevima, ipak, čovek koji je savršeno normalan u svakom fizičkom pogledu, može imati nizak broj spermatozoida.

Koji su najčešći uzroci koji dovode do smanjenja broja spermatozoida?

a. Žlezdani ili endokrini poremećaji.
b. Zapaljenje testisa posle zauški, gonoreje, tuberkuloze i drugih bolesti.
c. Oboljenja testisa koja prouzrokuju njihovo smanjenje (atrofiju), kao što je poremećaj njihove cirkulacije itd.
d. Starost.

Da li su potencija i sterilnost u vezi?

Da, u tome što se usled neadekvatne ukrućenosti ili erekcije (slabe potencije) ne može omogućiti odgovarajuća vaginalna penetracija ili prodiranje, što utiče na začeće pošto se sperma ne deponuje kako treba. Do toga dolazi čak i kad je spermogram normalan.

Može li muškarac istovremeno biti i potentan i sterilan?

Da. Mnogi ljudi mogu normalno učestvovati u snošaju iako njihov ejakulat ne sadrži živu spermu. Takvi su ljudi potentni ali sterilni.

Koji su najčešći uzroci impotencije?

a. Najčešći uzrok je psihološki poremećaj.
b. Lokalno oboljenje genitalnih organa.
c. Senilnost.

Da li je potrebno da ljudi sa slabim spermogramom imaju odgovarajuću ishranu i da uzimaju dovoljno vitamina?

Da. Takvi ljudi treba da dopunski uzimaju vitamine kako bi bili sigurni da je snabdevanje njihovog organizma vitaminima na zadovoljavajućem nivou.

Može li lečenje sterilnosti muškaraca biti uspešno?

U nekim slučajevima može.

Da li je lečenje muške sterilnosti uvek uspešno?

Nije i rezultati se često ne mogu predvideti. Ali i pored toga, lečenje treba uvek preduzeti jer u izvesnim slučajevima može pomoći i dovesti do željene trudnoće.

Postoje li pored lečenja žlezda i drugi metodi u lečenju muške sterilnosti?

Da. Svako lokalno oboljenje treba odstraniti. Ukoliko postoji infekcija ili suženje uretre, na nju treba obratiti pažnju. Ukoliko je u pitanju zapaljenje prostate, ono se mora izlečiti. Ako u skrotumu postoji bilo kakvo oboljenje kao što su hidrokele ili varikokele, treba ih hirurški lečiti. Ako je u pitanju impotencija, treba započeti psihijatrijsko lečenje.

Kakav je to metod buđenja kod muške sterilnosti?

U nekim slučajevima je primećeno da se kod čoveka koji ima nizak broj spermatozoida njihov broj svodi na nulu posle uzimanja određenih lekova. Kada prestane da lekove uzima, broj spermatozoida postaje veći nego pre početka lečenja. Ovaj oblik lečenja se u nekim slučajevima, ali ne u većini, pokazao kao uspešan i doveo je do trudnoće.

U kom dobu muškarci obično postaju neplodni?

Tu postoje velike razlike. Neki ljudi celog života ostaju plodni, čak i u osmoj ili devetoj deceniji života.

Postoji li muška menopauza?

Opšte je ubeđenje da postoji period u životu muškarca kada nastaju ovakve promene ali to nije medicinska istina. Vreme kada muškarac postaje impotentan ili neplodan mnogo se razlikuje od slučaja do slučaja. Neki ljudi gube potenciju i postaju neplodni u četrdesetim ili pedesetim godinama; drugi pak ostaju i potentni i plodni do osme ili čak i devete decenije života.

Hoće li davanje hormona izlečiti impotenciju?

U većini slučajeva hormoni imaju samo psihološki uticaj. Veliki broj slučajeva impotencije muškaraca prouzrokovan je ili lošim psihološkim prilagođavanjem ili senilnošću.

Hoće li prekomerna polna aktivnost prouzrokovati preranu impotenciju?

Ne. Ne postoji nikakav dokaz da polna aktivnost muškarca ima bilo kakav organski uticaj na doba kada on postaje bilo impotentan, bilo neplodan.

Da li je preporučljivo u dužem periodu vremena uzimati injekcije muških hormona radi prevazilaženja sterilnosti muškarca?

Nije. Ako intenzivno lečenje hormonima u toku ali samo nekoliko nedelja ne dovede do proizvodnje sperme, možda je najbolje prekinuti ovaj vid terapije. Smatra se da davanje muških hormona u toku nekoliko meseci ili godina može probuditi pritajeni tumor prostate.