Mutilirati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mutilirati, osakatiti, obogaljiti

Preporuka strane: