Nesvestica

Šta je nesvestica?

Nesvestica ili sinkopa je kratkotrajan, privremen gubitak svesti koji nastaje zbog prolaznog smanjenja cirkulacije krvi u mozgu.

Koji su neki od uzroka nesvestice?

a. Emocionalno uzbuđenje
b. Iznenadan pad šećera u krvi (hipoglikemija)
c. Preterana doza insulina koju uzme dijabetičar
d. Izvesna stanja srca
e. Ogroman bol
f. Cerebralna arterioskleroza ili zakrečavanje arterija mozga koja prouzrokuje oboljenje u šupljini arterije. Ovakvo sužavanje se može javiti na karotidnoj arteriji vrata

Da li bolesnik može nekad za vreme nesvestice da umre?

To je vrlo retko, najčešće svi pacijenti koji se onesveste ponovo dolaze svesti.

Šta treba da se učini kad se neko onesvesti?

Staviti ga da leži tako da mu se glava nalazi na nivou ili ispod nivoa ostalog dela tela kako bi mu što više krvi išlo u mozak. Otkopčati bolesniku okovratnik kako bi mogao lakše da diše.