Neuritis

Šta je neuritis?

Neuritis je opšti izraz koji se koristi za zapaljenje perifernih nerava. Može napasti samo jedan nerv ili predstavljati difuzan proces. U stvari, neuritis nije pravilan izraz jer je vrlo malo nervnih bolesti prouzrokovano zapaljenjem nerava. Moderna terminologija danas naziva bolesti nerava neuropatijama.

Koji su uzroci neuritisa (nouropatija)?

a. Udes koji prouzrokuje direktnu povredu odnosnog živca
b. Pritisak na nerv zbog loše srasle frakture ili zbog delova kosti ili pak tumora koji raste i pritiskuje živac
c. Pritisak na nerv pri njegovom izlasku iz kičmenog stuba kakav postoji kod artritisa ili hernije diskusa
d. Mogu postojati mnogi uzroci neuritisa difuznog tipa. To može biti deo deficitarne bolesti kakva se sreće prilikom nedostatka vitamina (kao kod bolesti beri-beri) itd. Može se sresti kod hroničnog alkoholizma ili u izvesnim slučajevima razvijenog dijabetesa. Razni toksični agensi kao što je olovo mogu oštetiti periferne nerve i prouzrokovati neuritis. Najzad, razne generalizovane infekcije organizma mogu uticati na periferne nerve.

Šta je polineuritis?

Izraz se koristi da označi oboljenje koje zahvata mnoge periferne nerve.

Koji su simptomi neuritisa?

a. Žiganje kao ubodi igala i utrnulost ruku i stopala u predelu koji opslužuje živac
b. Mišićna slabost i degeneracija u zahvaćenom predelu
c. Izostali ili smanjeni mišićni refieksi u predelu koji je kontrolisan obolelim nervom
d. Gubitak osećaja u obolelom predelu
e. Bol, mada se on uvek ne sreće kod neuritisa

Šta je brahijalni neuritis?

To je izraz koji se koristi za bol nerva u ruci. Brahijalni neuritis može biti prouzrokovan hernijom diskusa kičmenog (vertebralnog) stuba u predelu vrata, ili cervikalnim rebrom, stanjem pri kom postoji nenormalni izraštaj poslednjeg vratnog pršljena koji stvara pritisak na neke od nerava ruke.

Šta je išijas?

Ovaj se izraz ranije koristio za nervni poremećaj karakterisan bolom u leđima ka butini. Sada se zna da u većini slučajeva nastaje zbog hernije diskusa u predelu krsta. Pravi neuritis išijatičnog nerva može ponekad nastati i najčešće se javlja kod poodmaklog dijabetesa.

Šta je hernija međupršljenskog diskusa?

To je iščašenje, iskliznuće hrskavice koja se normalno nalazi između dva pršljena. Ova se hhrskavica naziva intervertebralni diskus. Ponekad, kao rezultat artritisa ili uvrnuća kičme ili pri povredama kičme koje nastaju zbog podizanja teških predmeta ova hrskavica isklizne na takav način da pritiskuje koren nerva koji izlazi iz kičmenog stuba. To prouzrokuje jak bol celom dužinom nerva. Kad do iskliznuća dođe u donjem delu leđa (lumbalni predeo), bol se širi sa leđa na butine i niz nogu. To se može desiti na bilo kom delu kičmenog stuba prouzrokujući bol i simptome u napadnutom predelu. Nekad se pominje kao iskliznuće diskusa.

Kako se leči hernija diskusa ili iskliznuće diskusa?

Rane slučajeve treba konzervativno lečiti dužim ležanjem u postelji. Pacijent treba da spava na dušeku ispod koga se nalazi daska. Grejanje kičmenog stuba može dati dobre rezultate. Za olakšanje mogu se koristiti sredstva protiv bolova kao što je aspirin. Ukoliko duže ležanje ne pomaže ili ako se bol suviše često javlja i onesposobljava pacijenta, operacija može biti neophodna.

Šta je trigeminalna neuralgija (bolni tik)?

To je poremećaj petog lobanjskog živca, trigeminalnog, koji inerviše lice. Stanje je vrlo bolno i karakterisano napadima iznenadnog vrlo jakog bola na licu koji nastaje u paroksizmima i traje kratko vreme. Napade može prouzrokovati žvakanje, govor, izlaganje hladnoći ili dodir osetljive tačke na licu ili ustima. Bolovi imaju tendenciju da se javljaju periodično u intervalu od nekoliko nedelja ili meseci. Ako postanu česti i brzo ne prestaju, može biti potrebno da se nerv injekcijom umrtvi ili da se hirurški preseče. Presecanje obolelog dela nerva dovešće do olakšanja, ali će prouzrokovati stalnu utrnulost tog dela lica .

Šta je herpes zoster?

Zapaljenje jednog od posteriornih korena kičmene moždine. Karakteriše se jakim trajnim bolom i izbijanjem malih plikova duž nerava.

Šta prouzrokuje herpes zoster?

Smatra se da ga prouzrokuje virus koji je blizak onom što prouzrokuje ovčije boginje.

Kakav je tok herpes zostera?

Bol može biti vrlo jak i trajati po nekoliko, čak i više nedelja. U većini slučajeva prestaje sam od sebe.

Kako se leči herpes zoster?

Neka posebna terapija za ovu bolest ne postoji. Mogu se koristiti preparati za smanjenje bolova. U izvesnim slučajevima mnogi lekovi, rendgensko zračenje i injekcije raznih supstanci pokazali su se korisnim, ali ipak u većini slučajeva pacijenti ozdrave bez ikakvog lečenja.

Šta je to Belova oduzetost (facijalna paraliza)?

To je zapaljenje facijalnog živca koje prouzrokuje paralizu polovine lica. Lice i usta se opuštaju na toj strani, a oko se ne može potpuno zatvoriti. Bolest se može javiti u svakom starosnom dobu i napasti osobe oba pola.

Šta je uzrok facijalne paralize?

Uzrok nije poznat, ali je mnogi pripisuju izlaganju promaji i hladnoći u toku dužeg perioda vremena.

Kakav je tok facijalne paralize?

Ona obično traje dva do tri meseca, a zatim obično nestaje sama po sebi.

Da li u svim slučajevima dolazi do potpunog nestanka facijalne paralize?

U većini slučajeva dolazi do skoro potpunog ozdravljenja, a kod malog broja ljudi ostaje izvesna trajna slabost tog dela lica.

Kako se leči facijalna paraliza?

Pošto oko ne može da se potpuno zatvori, treba ga zaštititi time što će pacijent nositi naočare koje pokrivaju celo oko. Oko se može zaštititi postavljanjem malog štita na tu stranu lica. Na slabe facijalne mišiće ćesto se deluje električnom stimulacijom pomoću raznih električnih mašina, ali vrednost ovog vida lečenja nije potpuno dokazana. Treba održavati opšte zdravstveno stanje pacijenta i omogućiti mu odgovarajuću ishranu i snabdevanje vitaminima. Terapija koja bi obezbedila brže izlečenje nije poznata.