Noćni strah kod dece

Šta je noćni strah?

To su epizode koje se obično javljaju kod dece između tri i šest godina, kada se dete iznenada budi sat ili dva pošto je otišlo u postelju i histerično vrišti ili plače, ne zna gde se nalazi a može i drhtati od straha.

Šta prouzrokuje noćni strah?

Mada se tačan uzrok ne zna, smatra se da ga prouzrokuje jako uzbuđenje pre odlaska na počinak. U nekim slučajevima mogu postojati psihološki problemi u porodici koji mogu prouzrokovati ovakve pojave.

Kako postupati u slučajevima noćnog straha?

Važno je da roditelj bude sa detetom da bi ga u ovakvim slučajevima smirio.

Da li se deca sećaju noćnog straha kada se ujutro probude?

Obično ne.

Kako se noćni strah može sprečiti?

Jednostavne mere kao što je izbegavanje uzbuđenja i teških obroka pre odlaska na počinak treba prvenstveno pokušati. U izraženim slučajevima treba tražiti pomoć psihijatra.

Ima li noćni strah ikakve veze sa epilepsijom?

Povremeni napadi nemaju, ali ukoliko su napadi česti i dugo traju treba pomišljati i na epilepsiju.

Hoće li većina slučajeva noćnog straha vremenom nestati?

Da. Skoro svi slučajevi će prestati za godinu ili dve.