Nosni polipi

Šta su nosni polipi?

To su grozdaste mase otečenog tkiva koje izbijaju iz sinusa i unutrašnjih površina nosnih zidova.

Šta se smatra uzročnicima nosnih polipa?

Smatra se da nastaju zbog alergije.

Koje simptome prouzrokuju nosni polipi?

Ukoliko su polipi mali i ako ih ima malo, simptomi ne moraju postojati. Često, oni su toliko veliki da prave smetnje prolazu vazduha i prouzrokuju teškoće pri disanju. Ponekad su polipi toliko veliki da izlaze van nozdrva.

Kako se leče nosni polipi?

Ako polipi začepljuju prolaz, treba ih hirurški odstraniti. Ali, osnovno lečenje treba da bude usmereno ka otkrivanju uzročnika i sprečavanju njihovog ponovnog javljanja.

Kakva se operacija izvodi kad se odstranjuju polipi?

Pod lokalnom anestezijom se obično vrši polipektomija u hirurškoj ordinaciji ili bolnici. Polipi se zahvataju žičanom omčom i odstranjuju što je moguće bliže osnovi, korenu.

Da li se zbog ove operacije mora dugo izostati s posla?

Ne. Većina se pacijenata vraća na posao već sledećeg dana posle operacije.