NOVO, NOVO – Izašla je iz štampe knjiga o kvantnoj medicini

NOVO, NOVO – Izašla je iz štampe knjiga o kvantnoj medicini

Sa velikim zadovoljstvom predstavljamo novu knjigu dr Dejan Glendža KVANT U SLUŽBI ZDRAVLJA Kvantna medicina Medicina novog milenijuma.

Za mnoge od nas ova vrsta medicine je nepoznanica. U nama budi znatiželju i radoznalost da saznamo više. U svet kvantne medicine uvodi nas Dr Dejan Glendža iz Centar za zdravlje, kvantnu analizu i tretmane Glendža, lekar sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti kvantne medicine.

 

Nedostatak stručne i kvalitetne literature iz oblasti kvantne medicine predstavljao je osnov i inspiraciju za nastanak ove knjige. I pored mnoštva knjiga napisanih iz drugih oblasti medicine, postoji prava „žeđ” za ovom vrstom literature. Ako se izuzme ruski i njemu srodni jezici, ukupno je iz oblasti kvantne medicine napisano svega nekoliko knjiga na svim drugim jezicima sveta. S obzirom na to da se kvantna medicina ubrzano razvija i da sve više zauzima mesto u procesu lečenja, pojavljuje se i potreba za literaturom koja će pratiti ovaj ubrzan razvoj. Veliki je broj onih koji su čuli za postojanje kvantne medicine; mnog su imali i lična iskustva sa njom ali su ostali bez jasnih a naročito naučnih objašnjenja o principima na kojima počiva kvantna medicina. Sve više lekara se odlučuje da se bavi kvantnom medicinom ali i oni ostaju uskraćeni za temeljna objašnjenja – naučne osnove na kojima se temelji ova grana nauke prvenstveno zato što u našoj zemlji ne postoji adekvatna literatura ali ni specijalizacija iz oblasti kvantne medicine.

Mehanizam delovanja kvantne terapije i dijagnostike pobuđuje pažnju – podstiče mnoštvo pitanja, nedoumica, neverice itd. Zbog svog „neopipljivog” i „nevidljivog” dejstva, kvantna medicina izaziva posebnu znatiželju ali i skepticizam. Odgovori koji bi trebalo da osvetle „nevidljivo” i da dotaknu „neopipljivo” dejstvo kvantne medicine bili su osnovni razlozi za nastanak knjige.

 

IZVOD IZ SADRŽAJA:

 • KRATKA ISTORIJA KVANTNE FIZIKE I KVANTNE MEDICINE
 • OSNOVI KVANTNE FIZIKE NEOPHODNI ZA RAZUMEVANJE KVANTNE MEDICINE
 • SVE O KVANTNOJ TERAPIJI I KVANTNOJ DIJAGNOSTICI
 • OSNOVNE RAZLIKE IZMEĐU KLASIČNOG I KVANTNOG PRISTUPA
 • OSNOVI KINESKE TRADICIONALNE MEDICINE NEOPHODNI ZA RAZVOJ I RAZUMEVANJE KVANTNE MEDICINE
 • ZDRAVLJE SA STANOVIŠTA KVANTNE MEDICINE
 • KVANTNI MEHANIZMI NASTANKA BOLESTI
 • PSIHOLOŠKO-DUHOVNI ASPEKTI KVANTNE MEDICINE
 • ISHRANA
 • ČIŠĆENJE (DETOKSIKACIJA) ORGANIZMA
 • NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI

AUTOR:  DR DEJAN GLENDŽA

Format B5, 378 str, tvrdi povez