Objektivni znaci – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Objektivni znaci, stanja u nekoj bolesti koja može uočiti ili osetiti lekar.

Preporuka strane: