Obrezivanje

Šta je obrezivanje?

Obrezivanje (cirkumcizija) je uklanjanje udne navlake.

Zbog čega se obrezivanje može preporučiti?

Jer se smatra obezbeđenjem protiv raka penisa pošto se ova bolest retko javlja kod obrezanih muškaraca. Pored toga, više se preporučuje iz higijenskih razloga jer omogućava bolje održavanje čistoće penisa.

Da li je tačno da žene udate za obrezane muškarce ređe obolevaju od raka grlića materice ili raka materice?

Neki istraživači podržavaju ovu teoriju koju su izgleda stvorile nedavne tvrdnje da neke materije koje zastaju na neobrezanom penisu mogu delovati iritirajuće u kontaktu sa grlićem materice nekih žena i da, prema tome, žene udate za obrezane muškarce u manjoj meri dobijaju rak grlića materice.

Koje je najbolje vreme za obrezivanje novorođenčeta?

Pre no što ono napusti bolnicu, između petog i osmog dana.

Da li je prilikom obrezivanja novorođenčeta potrebna anestezija?

Da.

Da li je potrebna anestezija prilikom obrezivanja starije dece ili osoba?

Da.

Koliko je dug boravak u bolnici potreban posle obrezivanja starijeg deteta ili osobe?

Jedan do dva dana.

Prouzrokuje li obrezivanje neke štetne posledice?

Ne.