Izbor slušnih aparata

Osobe kod kojih su problemi sa sluhom u meri da moraju da potraže pomoć stručnjaka, koji im preporučuju slušne aparate, često ne znaju kako da naprave adekvatan odabir slušnih aparata. Postoji više različitih modela (vrsta) slušnih aparata, a što se dizajna i boja tiče, izbor slušnih aparata je ogroman. Svaki aparat je dizajniran tako da se može podesiti prema slušnim potrebama svake osobe.

Kako objašnjava Medicinska elektronika, ovlašćeni uvoznik i distributer Siemens slušnih aparata, opšta podela modela slušnih aparata je na one koji se nose iza uha (BTE – zaušni) i one koji se nose u uhu (ITE – u-uhu, kanalni). Tako su u ponudi:

  • zaušni aparat (BTE)
  • mini zaušni aparat (otvoreno podešavanje)
  • mini zaušni aparat (RIC risiver u kanalu)
  • kompletno u kanalu (CIC)
  • u kanalu (CТ)
  • u uhu (ITE)

Primetno je da su pojedina rešenja diskretnija od drugih. Diskrecija je uglavnom bitna i to pogotovo korisnicima koji prvi put nabavljaju slušne aparate. Višegodišnji korisnici češće se opredeljuju za komfornija rešenja, u smislu lakšeg korišćenja i održavanja slušnih aparata. Iz tog razloga, i postoji veliki izbor modela, tako da svako može pronaći individualno rešenje kod koga odnos diskrecija/komfor ispunjava kako estetske zahteve tako i audiološke potrebe pre svega.

Ono što je provereno u bezbrojnim razgovorima sa osobama oštećenog sluha, jeste da oni ne traže samo slušne aparate za svoj problem. Neki traže diskreciju i stil. Drugi žele visoke perfomanse i povezivanje sa audio uređajima, dok mnogi, jednostavno, traže potpuni komfor u korišćenju slušnih aparata.

Iz ovih razloga se i može tvrditi da je izbor individualan. Veličina slušnog oštećenja je još uvek bitan faktor pri izboru, i mada je razvoj tehnologije u znatnoj meri umanjio bitnost ovog faktora, ipak ga treba ozbiljno uzeti u obzir prilikom izbora.

Odaberite za sebe najprihvatljivije rešenje, čijom ćete funkcionalnošću, ali i estetikom, biti zadovoljni. Ukoliko biste želeli da se posavetujete sa stručnjacima i saznate šta Vam nude Siemens slušni aparati, za Vas je tu Medicinska elektronika.