Odbrambeni mehanizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Odbrambeni mehanizam, to je reakcija u kojoj se organizam sam štiti od osećanja krivice, srama, zabrinutosti ili stida.

Preporuka strane: