Odloženo srastanje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Odloženo srastanje, izostanak spajanja delova polomljenih kostiju u jednu celinu.

Preporuka strane: