Odlubljena mrežnjača

Gde se nalazi mrežnjača i kakva je njena funkcija?

Mrežnjača prevlači inutrašnjost zadnje dve trećine očne jabučice. Ona je osetljivi deo očne jabučice koji svetlosne impulse pretvara u nervne i prenosi ih do mozga.

Šta je odlubljenost (odvojenost) mrežnjače?

To je stanje, kao što sama reč kaže, kada je mrežnjača otkinuta, odvojena od unutrašnjih delova očne jabučice za koje je inače pričvršćena.

Šta izaziva odlubljenu mrežnjaču?

Odlubljena mrežnjača može da bude posledica povrede, zapaljenja, jake kratkovidosti ili tumora horioideje (onog dela oka koji leži iza mrežnjače i sadrži krvne sudove).

Da li se odvajanje mrežnjače dešava češće kod muškaraca, nego kod žena?

Nema razlika.

Da li se ono javlja porodično, da li je nasledno?

Ne, nije.

Šta može da prouzrokuje odlubljena mrežnjača?

Ako se ne leči, odlubljena mrežnjača može da prouzrokuje slepilo.

Kako čovek može da zna da ima odlubljenu mrežnjaču?

U odlubljenu mrežnjaču može se posumnjati onda ako čovek oseti kao da ima veo pred očima, ili pomućen vid u jednom delu očne jabučice. Jedan od sumnjivih simptoma su bleskanja u očima koja podsećaju na munje.

Da li postoji ikakav način da se spreči odlubljenje mrežnjače?

Izuzetno kratkovidi ljudi treba posebno da paze i da se čuvaju da ne povrede glavu.

Kakva se ispitivanja vrše da bi se postavila pouzdana dijagnoza odlubljene mrežnjače?

Specijalista za oči ispitaće oko pomoću oftalmoskopa koji mu omogućava da vidi mrežnjaču. U ranim stadijumima kad je odlubljenje neznatno, ili kad se odlubljenje ne nalazi na centralnom mestu, može biti neophodno izvršiti nekoliko ispitivanja pre nego što se postavi konačna dijagnoza.

Kakav hirurški zahvat se vrši u slučaju odlubljene mrežnjače?

a. Uz pomoć električne igle vrši se pripajanje dijatermičkom koagulacijom za beonjaču koja obuhvata oblast odlubljenosti mrežnjače
b. Laka koagulacija odvojenog dela uz pomoč lasera
c. Zamrzavanje (krioterapija) beonjače preko oblasti odlubljenja mrežnjače
d. Operacija skraćenja oka, u kojoj se uklanjaju izvesni delovi da bi se izazvalo izvijanje očne jabučice, a na taj način se omogućilo mrežnjači da ponovo dođe na mesto naspram dna očne jabučice
e. Ukoliko je odlubljenje izazvao maligni tumor neophodno je izvaditi oko

Šta će se dogoditi u slučaju da se operacija ne izvrši?

Oko može da oslepi.

Kakvi su izgledi za povratak vida posle operacije odlubljenja mrežnjače?

To će zavisiti od vrste izvršene operacije. Povratak vida i izlečenje odlubljenja postižu se u oko pedeset odsto onih pacijenata koji su podvrgnuti dijatermičkoj koagulaciji; izgledi za uspešne rezultate rastu na oko sedamdeset pet posto kada se vrši operacija skraćenja oka; prilikom koagulacije pomoću laserskih zraka, približno devedeset posto slučajeva odlubljenja može da se izleči.

Kako često tumori izazivaju odlubljenu mrežnjaču?

Samo u jedan posto slučajeva.

Koliko traje operacija odlubljene mrežnjače?

Između jednog i tri časa.

Kakva se anestezija primenjuje pri operaciji odlubljenja mrežnjače?

Lokalna anestezija. Međutim, u nekim slučajevima može da se primeni i opšta anestezija.

Koliko vremena bolesnik mora da ostane u bolnici?

Jednu do dve sedmice.

Da li je period posle operacije posebno bolan?

Nije.

Kakav se specijalni tretman primenjuje posle operacije?

Četiri dana posle operacije pacijent treba da leži na leđima, sa oba previjena oka, kada je reč isključivo o primeni dijatermije. Posle toga, zavoj može da se skine sa neoperisanog oka. Operisano oko ostaje pod zavojem od četiri do šest nedelja, a posle toga pacijent upotrebljava specijalne naočare, sa maleckim otvorom za gledanje, kako bi se ograničilo kretanje očne jabučice. Kada je primenjena procedura za skraćenje oka, previja se samo operisano oko, a pacijent može da napusti postelju posle nekoliko dana.

Koliko vremena treba za zarastanje rane?

Tri do šest nedelja.

Da li je potrebno preduzimati neke mere predostrožnosti posle operacije?

Da. Pacijent u periodu od oko dva meseca treba da ograniči svoju fizičku aktivnost.

Da li do odlubljenja mrežnjače ikada ponovo dolazi pošto je oko jednom uspešno izlečeno?

Ponekad, da.

Posle potpunog oporavka, da li čovek može da se vrati potpuno normalnom životu?

Da.

Kada pacijent treba da se podvrgava kontroli posle operacije odlubljene mrežnjače?

U prva tri meseca, jednom mesečno. Posle toga, redovno posle četiri do šest meseci.