Domovi zdravlja Novi Sad – Okružni zatvor – Služba laboratorijske dijagnostike

Okružni zatvor – Služba laboratorijske dijagnostike
Adresa: Proleterska 16A, Klisa, Novi Sad
Telefon: 021/6412-420

Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Novog Sada na Domovi zdravlja Novi Sad.

Preporuka strane: