Oksidacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Oksidacija, proces sjedinjavanja sa kiseonikom; sagore- vanje.

Preporuka strane: