Oksiurijaza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Oksiurijaza, infestacija creva oksiurama, belim glistama, koja se manifestuje zapaljenjem debelog creva i rektuma.

Preporuka strane: