Operacija jetre

U kojim se slučajevima vrše operacije na jetri?

a. Povrede kod ranjavanja hladnim i vatrenim oružjem ili rupture (prskanja) u nesrećnim slučajevima.
b. Apscesi jetre koji su obično komplikacija neke druge bolesti unutar trbušne duplje ili nekog drugog dela organizma.
c. Ciste na jetri od kojih su većina ehinokokne ciste koje prouzrokuju paraziti koji se javljaju kod pasa. Stalnim kontak­tom sa psom bolest se može preneti na čoveka.
d. Dobroćudni tumori kao što su hemangiomi (krvne ciste) ili lifmni tumori kao što su limfangiomi.
e. Rak jetre u izvesnim slučajevima kad je samo jedan režanj (segment) zahvaćen i kad se hirurški može odstraniti.
f. Ciroza jetre.

Kako se može postaviti dijagnoza povrede jetre?

a. Postoje znaci šoka i unutrašnjeg krvarenja.
b. Postoje podaci o spoljašnjoj povredi.
c. Postoji oticanje i osetljivost u gornjem desnom predelu abdo­mena.

Da li zbog svake povrede jetre treba izvršiti operaciju?

Ne. Ukoliko pacijent nije u šoku i ukoliko su tragovi krvarenja mali, operaciju je moguće odložiti i čekati razvoj događaja.

Da li je ruptura jetre ozbiljna povreda?

Da. Ipak pravovremenom operacijom se mogu spasiti mnogi povređeni.

Da li posle drenaže apscesa jetre obično dolazi do oporavka?

Da.

Da li je neophodno operisati sve apscese jetre?

Ne, zato što će antibiotici vrlo često omogućiti pacijentu da se oporavi bez operacije. Ali, ukoliko je u jetri velika količina gnoja, mora še pribeći hirurškoj drenaži.

Da li je moguće uspešno odstraniti dobroćudne tumore i ciste jetre?

Učinjen je veliki napredak hirurške tehnike tako da danas na zadovoljavajući način mogu biti odstranjeni tumori jetre. Postoje i slučajevi kada je čitav režanj jetre bio uspešno odstranjen.

Da li je nekad moguće pomoći pacijentu čija je jetra široko zahvaćena rakom?

Obično nije. Pa ipak ima pacijenata kod kojih se mogla izvršiti transplantacija jetre.

Šta se hirurški čini za ljude obolele od ciroze jetre?

Mnogima od ovih pacijenata hirurgija u današnje vreme može mnogo pomoći. Pošto ciroza onemogućava protok krvi kroz jetru, razvijene su operacije koje usmeravaju krv da zaobiđe jetru i tako olakšavaju cirkulaciju.

Dve najznačajnije operacije ove vrste su:

a. Portokavni Šant. Kod ove operacije se portalna vena ušiva za venu kavu. To omogućuje većem delu krvi da se direktno uključi u opitu cirkulaciju umesto da bude zaustavljena cirotičnom jetrom.
b. Splenorenalni šant kod koga se vena slezine ušiva za venu levog bubrega. To takođe omogućuje većem delu krvi, koji bi inače išao u jetru, da direktno uđe u opštu cirkulaciju.

Da li su operacije zbog ciroze jetre teške i ozbiljne?

Da, operacija je veoma ozbiljan poduhvat i za hirurga i za bolesni­ka.

Kakvi su izgledi za poboljšanje stanja kod ciroze u slučaju da se izvrši ova operacija?

Šantovi izvedeni ovim operativnim putem koristili su se uspešno kod više od polovine pacijenata.

Da li je potrebno zaštititi jetru pre operacije žučne kesice ili žučnih puteva?

Da, važno je obezbediti da jetra ima odgovarajuće snabdevanje šećerom kako bi se zaštitila u toku operacije ovih organa.

Može li se posle odstranjivanja dela jetre normalno živeti?

Da. Da bi se održala normalna funkcija potrebna je jedna petina tkiva jetre.

Postoje li precizni testovi za utvrđivanje stepena oštećenja funkcije jetre?

Da. Postoje mnoga ispitivanja krvi, mokraće i stolice koja će pružiti tačnu sliku o tome šta se dešava u jetri.