Vadjenje krajnika – operacija krajnika (tonzilektomija) i operacija trećeg krajnika (adenoidektomija)

Da li su operacije krajnika i traćeg krajnika (tonzilektomija i adenoidektomija) opasne operacije?

One se obično smatraju najbezbednijim operacijama.

Kakva se anestezija koristi kod ovih operacija?

Opšta anestezija za decu, a lokalna ili opšta anestezija za odrasle.

Koje je doba godine najpovoljnije za vađenje krajnika i adenoida?

Ono se može izvršiti u svako doba godine.

Treba li da deca koja imaju alergiju, ili deca iz porodica u kojima postoji alergija, da vade krajnike ili adenoide?

Da. Ali se operacije neće vršiti u cilju lečenja alergije.

Treba li deci alergičnih roditelja vaditi krajnike ili adenoide između prvog aprila i petnaestog oktobra?

Ne. Pokazalo se da tonzilektomija povećava izglede za dobijanje aktivne alergijske groznice u toku prve alergijske sezone.

Hoće li se praksa sada izmeniti pošto se polio-vakcina daje svima?

Mnogi lekari sada smatraju da period kada se preduzima vađenje krajnika više nije važan pošto je dečja paraliza praktično eliminisana. Pa ipak, pošto još uvek postoji mali broj slučajeva ove bolesti, možda je najbolje savetovati nastavljanje stare prakse, i krajnike vaditi u neko drugo vreme, a ne između juna i oktobra.

Koliko vremena posle akutnog zapaljenja gornjih respiratornih organa ili zapaljenja krajnika može biti preduzeta tonzilektomija?

Treba da prođe najmanje dve do tri nedelje. Antibiotici se obično daju pre i posle takvih operacija u cilju izbegavanja mogućnosti za pojavu infekcije.

Ukoliko je dete bilo izloženo zaraznoj bolesti, treba li odložiti tonzilektomiju?

Da, dok ne bude postojala apsolutna sigurnost da dete nije obolelo.

Kakve su definitivne indikacije za tonzilektomiju i adenoidektomiju?

a. Opstrukcija disanja.
b. Stalna zapaljenja uva.
c. Česta zapaljenja grla.
d. Kada se pretpostavlja da su krajnici žarište infekcije za bolesti u drugim organima.
e. Hronično zapaljeni krajnici i adenoidi koji više nemaju nikak­vu korisnu funkciju i koji su stalno podložni akutnim infekci­jama.

Da li su pre vađenja krajnika i adenoida potrebne naročite preoperativne mere?

Neki lekari pre operacije daju antibiotike da bi sprečili moguće naknadne infekcije. Drugi pak daju vitamin K u cilju smanjivanja mogućnosti postoperativnog krvarenja.

Da li je potrebno izvršiti pregled krvi deteta pre vađenja krajnika i adenoida?

Da. Dete treba detaljno pregledati da bi se sa sigurnošću utvrdilo da ne postoje sklonosti ka krvarenju. Ovo se može uraditi jedan dan pre ili na sam dan operacije. Pregled krvi na hemoglobin je takođe važan jer ukoliko je dete anemično tonzilektomija će biti odložena.

Treba li deci reći da će im krajnici biti izvađeni?

Da. Važno im je reći istinu. Ukoliko je moguće, deca treba da vide sobu u kojoj će biti posle operacije, nekoliko dana pre vađenja krajnika. Njima treba reći da je operacija bezbolna i da će oni u toku operacije spavati. Ukoliko će operacija biti izvršena u lekarskoj ordinaciji ambulantno, deci treba reći da će roditelji biti celo vreme pored njih, kao i da će biti tu kad se probude da ih odvedu kući. Ukoliko zbog vađenja krajnika deca treba da ostanu u bol­nici, onda ih unapred treba za to pripremiti.

Kakva se tehnika koristi pri odstranjivanju krajnika i adenoida?

Tkivo krajnika se odvaja iz ležišta i odseca blizu jezika. Adenoidi se odstranjuju nožem koji je pričvršćen na korpicu. Cela proce­dura obično traje pola sata.

Treba li posle tonzilektomije i adenoidektomije vaditi konce?

Ne.

Kakve su uobičajene posledice operacije?

Bol u grlu ili ušima, ili i na jednom i na drugom mestu, može trajati od nedelju do deset dana posle operacije. Bol se često pogoršava uzimanjem hrane i pića ili samo gutanjem. Bol se može smanjiti slobodnijim uzimanjem lekova za smanjenje bolova.

Da li je normalno da neka deca posle vađenja krajnika i adenoida promene tonalitet glasa?

Da. To ne treba da dovede do panike pošto traje svega nekoliko nedelja ili najviše nekoliko meseci.

Koliko vremena posle operacije može pacijent početi da govori?

Mada to prouzrokuje bol, najbolje je da pacijent počne što pre da govori i tako ponovo aktivira mišiće grla.

Koliko vremena posle vađenja krajnika i adenoida pacijent mora da ostane u postelji?

Dan ili dva.

Da li je deci potrebna posebna bolnička nega posle ovakvih operacija?

Na dete treba paziti nekoliko časova posle operacije da bi se utvrdilo da li normalno diše, kao i da li je krvarenje u normalnim granicama.

Koliko se posle vađenja krajnika boravi u bolnici?

Jedan ili više dana.

Koliko često posle tonzilektomije i adenoidektomije dolazi do postoperativnog krvarenja?

To se dešava u jednom od dvadeset pet slučajeva. Rutinska primena antibiotika posle operacije smanjila je broj postopera- tivnih krvarenja.

Kakve se vrste postoperativnih krvarenja mogu sresti?

a. Momentalno krvarenje odmah posle operacije, koje se bez problema može zaustaviti pre no što dete napusti operacionu salu ili ambulantu.
b. Naknadno postoperativno krvarenje, koje se javlja od petog do osmog dana posle operacije. Uzrok je otpadanje kraste koja je nastala na mestu operacije. To može dovesti do otvaranja krvnog suda koji je krastom bio zatvoren i na taj način iza­zvati krvarenje.

Da li je krvarenje posle tonzilektomije opasno?

Ne. Ali ima slučajeva kada je krvarenje vrlo jako i kada je intervencija lekara neophodna. Hirurg će biti u stanju da primenom pritiska lako spreči dalje krvarenje. Naravno, u takvim slučajevima treba pacijenta odmah povesti lekaru.

Kako se može prepoznati krvarenje koje nastaje posle vađenja i krajnika?

Većina dece obično nekoliko časova posle operacije povraća krv pomešanu sa stomačnim sokovima. Posle toga krv više ne bi trebalo da se primećuje bilo u nozdrvama, bilo u ustima ili grlu. Ukoliko dete povraća kad je već došlo kući, i ako se pri povraćanju javlja krv, treba odmah pozvati lekara.

Da li je posle ovih operacija potrebna neka posebna postoperativna ishrana?

Ne, izuzev što treba izbegavati začine i kiseline. Preporučuje se da c se prvi dan pacijentu da voda, mleko, sladoled itd. u malim količinama. Drugog dana mogu se dodati cerealije, zaslađeno mleko, žele, kiselo mleko, pudinzi, jaja sa skorupom, čorba od mesa itd. Trećeg i četvrtog dana krompir, jaja, dvopek itd. Petog dana pacijent se može vratiti uobičajenoj ishrani.

Treba li antibiotike uzimati pre ili posle tonzilektomije?

Njih treba dati ako dete ima stalno neprekidne prehlade i zapaljenja grla koja traju dve do tri nedelje. Pored toga, sada postoji praksa da se antibiotici daju prve nedelje posle operacije.

Treba li u slučaju zapaljenja grla posle tonzilektomije koristiti ledene obloge?

Ne. Od njih neće biti nikakve koristi.

Koliko vremena posle operacije može pacijent izići van kuće?

Ukoliko vreme dozvoli posle pet dana.

Koliko vremena posle tonzilektomije dete može početi da ponovo pohađa školske časove?

Ukoliko je temperatura normalna, posle nedelju dana. U svakom slučaju, za školu će lekar izdati uverenje.

Koliko vremena posle tonzilektomije se odrasla osoba može vratiti normalnim aktivnostima?

Posle deset do četrnaest dana.