Operacija štitne žlezde (Tireoidektomija)

Kada je potrebno operisati štitnu žlezdu?

a. Kada gušavost stvara pritisak na dušnik ili prouzrokuje stalnu promuklost.
b. Kada se hipertireoidizam (prekomerna aktivnost žlezde) nastavlja i pored intenzivnog lečenja jodom i antitireoidnim lekovima.
c. Kada štitna žlezda ima jedan ili više izolovanih čvorova koje lekar može da primeti, hirurgija se u ovim slučajevima preporučuje da zaustavi nastanak raka ili razvoj toksičnosti u jednom od čvorova.

Kada je moguće izbeći operaciju zbog bolesti štitne žlezde?

a. Kada obična gušavost reaguje na zadovoljavajući način na uzimanje joda.
b. Kada difuzni hipertircoidizam reaguje na zadovoljavajući način na konzervativno lečenje, što znači na uzimanje antitireoidnih lekova.
c. Kada posle operacije dođe do ponovnog hipertireoidizma koji dobro reaguje na uzimanje antitireoidnih lekova ili radioaktivnog joda.

Da li je pre operacije štitne žlezde potrebna naročita priprema?

Da, ukoliko zbog gušavosti postoji povećana aktivnost žlezde. U tom slučaju se pre operacije da bi se postigao normalni bazalni metabolizam, daju odgovarajuće doze joda i antitireoidnih lekova. U slučaju obične gušavosti i netoksične čvoraste gušavosti, pre operacije nisu potrebne nikakve posebne pripreme.

Može li se pre operacije znati da li je čvor štitne žlezde kancerozan?

U većini slučajeva hirurg može da postavi ispravnu dijagnozu. Ali, u stvari, tačna se dijagnoza sa sigurnošću može postaviti mikrskopskim pregledom po odstranjivanju čvorova.

Kakve štetne posledice mogu nastati ukoliko se obolela štitna žlezda ne operiše?

a. Povećana obična gušavost može prouzrokovati pritisak na dušnik i sprečiti normalno disanje.
b. Produženje toksičnih uticaja usled prekomerne aktivnosti žlezde u teškim slučajevima dovešče do velike iscrpljenosti zbog mršavljenja i do nepovratnog oštećenja srca.
c. Kako je ranije rečeno, sedam do deset posto slučajeva male nodularne gušavosti može prerasti u rak.

Da li se gušavost često ponovo javlja posle operacije?

U nekim slučajevima novi čvor se može formirati u delu žlezde koji je ostao posle operacije.

Postoji li neki način da se spreči ponovna pojava gušavosti?
Da. Učestanost ponovne pojave gušavosti uveliko se može smanjiti svakodnevnim uzimanjem tircoidnih pilula. Zato je vrlo važno da bi se izbeglo ponovno javljanje gušavosti da se pod nadzorom lekara uzimaju ove pilule.

Da li su operacije štitne žlezde opasne?

Ne. One se mogu svrstati u lakše operativne postupke koji sa sobom nose vrlo malo rizika.

Da li je operacija bolna?

Ne, mada može doći do izvesnog stepena nelagodnosti u predelu vrata u prvih nekoliko dana, a naročito teškoća pri gutanju.

Primećuju li se ožiljci operacije štitne žlezde?

Obično se ne primećuju. U većini slučajeva ožiljak se teško može primetiti godinu ili dve posle operacije jer će se hirurg uvek truditi da i zbog estetskih razloga rez napravi u jednoj od postojećih bora na koži vrata.

Da li hirurg često otklanja celu žlezdu pri operaciji štitnjače?

Ne, ukoliko ne operiše rak. Obično se odstranjuje devedeset posto žlezde i omogućuje da preostalo tkivo nastavi normalnu funkciju štitne žlezde.

Može li deo štitne žlezde koji je ostavljen posle operacije normalno vršiti funkciju štitne žlezde?

Da. Ostatak štitne žlezde do izvesnog stepena ponovo raste i preuzima potpuno normalnu funkciju.

Koliko dugo traje operacija?

Od tri četvrti sata do dva i po sata, već u zavisnosti od veličine gušavosti (strume) i dela žlezde koji treba odstraniti. operacije, a posebna bolnička nega prestaje da bude potrebna posle dan, dva.

Kakvi su rezultati odstranjivanja štitne žlezde?

Kod skoro svake operacije štitne žlezde rezultati su odlični i simptomi nestaju za nekoliko dana.

Da li se desi da prekomerna aktivnost štitne žlezde posle operacije postane nedovoljna?

Ovo se dešava ponekad.

Prestaje li buljavost očlju posle operacije?

Buljavost se ponekad može smanjiti, ali ukoliko je pre operacije bila izražena, ipak će dobar deo da ostane i posle operacije.

Hoće li pacijent koji je imao preteranu aktivnost štitne žlezde posle operacije dobiti u telesnoj težini?

Da. Mršavost kao jedan od simptoma će proći.

Hoće li se operisani pacijent mnogo ugojiti?

Ne, ukoliko je deo žlezde ostavljen i ukoliko se tireoidne pilule posle operacije redovno uzimaju.

Da li odstranjena štitna žlezda utiče na polni život?

Ne.

Koliko dugo traje rekonvalescentni period posle tireoidektomije?

Oko tri nedelje.

Nastaje li trajna promena glasa posle operacijc štitne žlezde?

Ne. Povremeno se, ipak, prilikom operacije štitne žlezde neizbežno povredi nerv. Ukoliko se desio takav slućaj, doći će do promuklosti koja traje nekoliko nedelja ili meseci.

Može li se odmah posle operacije štitne žlezde pušiti?

To se mnogo ne preporučuje pošto posle operacije grlo može biti zapaljeno.

Može li se hirurški izlečiti rak štitne žlezde?

Mnogi slučajevi raka štitne žlezde bili su trajno izlečeni kad je blagovremeno odstranjena štitna žlezda.

Koliko se dugo boravi u bolnici zbog operacije štitne žlezde?

Od četiri do sedam dana.

Koliko vremena treba da zaraste rana od operacije štitne žlezde?

Između nedelju i deset dana.

Može li se posle odstranjivanja štitne žlezde pacijent vratiti normalnom životu?

Da.

Može li žena dozvoliti da ostane trudna posle izlečenja bolesti štitne žlezde?

Da, svakako.