Operacije dojki – hirurgija izraslina na dojki

Treba li operisati sve lokalne izrasline na dojkama?

Da, najsigurnije je odstraniti svaku izraslinu sa svake dojke. Na ovaj način otkriće se mnoga zloćudna tkiva u pravo vreme.

Postoje li izuzeci od gornjeg pravila?

Da. U slučajevima hroničnog cističnog mastitisa, kada na grudima (dojkama) postoje brojni čvorovi, operacija se uvek ne preporučuje. Ali stanje pacijenta treba pažljivo pratiti uz česte preglede.

Može li hirurg pre operacije znati da li je izrastaj kancerozan?

U velikom broju slučajeva hirurg će to znati. Ali uvek postoji mogućnost greške i zbog toga se predlaže operacija kako bi se tumor, mogao mikroskopski analizirati.

Može li se tumor dojke ustanoviti pre pojave izraštaja?

Da, u nekim slučajevima postojanje izraštaja može se otkriti rendgenskim pregledom grudi. Ovaj postupak je poznat pod imenom mamografija.

Ako rendgenski pregled grudi ne pokaže postojanje tumora, da li je to garancija da tumor ne postoji?

Ne. Mamogram vredi jedino ako pokaže tumor. Negativan mamogram nije dokaz da na dojkama nema tumora.

Koliko posle otkrivanja tumora treba vršiti operaciju?

U roku od dve do tri nedelje, ne kasnije. No, odluka zavisi od toga u kojoj je fazi razvoj tumora.

Koja se vrsta operacije obično izvodi u slučajevima izraštaja na dojkama?

Rez dug dva do pet santimetara vrši se iznad izraštaja i izraštaj se otklanja. Izraštaj se potom podvrgava mikroskopskoj analizi da bi se utvrdilo da li je potrebno uklanjanje cele dojke.

Šta se podrazumeva pod biopsijom?

Otklanjanje izolovanog izraštaja.

Šta se podrazumeva pod ispitivanjem »ex tempore«?

Izraštaj se podvrgava momentalnom mikroskopskom pregledu dok je pacijent pod anestezijom. Ovo se izvodi upotrebom specijalne tehnike prepariranja tkiva smrzavanjem pre njegovog sečenja i bojenja.

Koliko su mikroskopska istraživanja precizna za utvrđivanje da li je izraštaj kancerozan ili ne?

Pozitivan rezultat dobiće se u skoro sto posto slučajeva

Da li operacije dojki kvare izgled?

Ne, ako se čini mali rez u cilju otklanjanja lokalizovanog tumora. Ako se otklanja cela dojka, ostaje dugačak ožiljak i prirodni oblik biva izmenjen. Ipak, rez se pravi tako da pacijentkinja može nositi  večeraju haljinu ili kupaći kostim a da se ne vidi ožiljak. Štaviše, postoje specijalni grudnjaci koji mogu da prikriju da je dojka odstranjena.

Kakva se anestezija primenjuje prilikom operacije dojke?

Opšta inhalaciona anestezija koja se često uvodi intravenskom injekcijom pentotala ili sličnog sredstva.

Jesu li operacije dojki bolne?

Ne naročito, mada postoje prilične neugodnosti u toku nekoliko dana posle operacije.

Šta je mastektomija?

Mastektomija je naučni naziv za hiruršku intervenciju na dojci radi njenog odstranjivanja.

Može li se na neki način izbeći tumor dojke?

Ne. Ali rano otkrivanje tumora dojke povremenim lekarskim pregledima često će sprečiti da bolest dođe u fazu kada se ne može lečiti.

Kako se leći rak dojke?

Odstranjivanjem dojke i mišićnog tkiva ispod nje kao i njenih limfnih žlezda. Ovaj postupak poznat je pod imenom radikalna mastektomija.

Dolazi li posle mastektomije često do oticanja ruke?

Da. Ovo može biti i trajna komplikacija ali ona ne smanjuje sposobnost.

Može li pacijentkinja u potpunosti da se služi rukom posle radikalne mastektomije?

Da, i pored otoka ruka ima punu sposobnost.

Postoji li neka zadovoljavajuća terapija za smanjivanje otoka ruke posle mastektomije?

Zavijanje ili držanje ruke uzdignute naviše može privremeno smanjiti otok.

Da li rana posle mastektomije curi?

Da, posle izvršene mastektomije rana može cureti nekoliko, pa i više dana, ali to je prolazna pojava.

Da li se u toku operacije dojki daju transfuzije krvi?

U manjim zahvatima kao što je vađenje izraštaja, ne. Kod odstranjivanja dojke transfuzije se obično daju.

Može li žena prikriti, ako to želi, da joj je dojka odstranjena?

Da. Danas postoje grudnjaci koji na odgovarajući način simuliraju izgled dojke.

Ako je otkriven rak dojke, hoće li hirurg o tome obavestiti pacijentkinju?

Da hirurzi će pacijentu reći istinu.

Jesu li operacije otklanjanja dojki opasne?

Ne. Skoro u svim slučajevima dolazi do oporavka posle operacije.

Kakve su šanse za potpuno izlečenje raka dojke?

Tri od četiri žene sa rakom dojke obično može biti spašeno. Naravno, mora se odmah poći lekaru čim se opazi bilo kakav sumnjivi čvor u dojci ili ispod pazuha, jer rana intervencija pruža najbolji izgled za izlečenje. Na žalost, često se pacijentkinje jave lekaru prilično kasno, u svakom slučaju ne kad su takve promene zapazile.

Preporučuje li se zračenje rendgenskim zracima ili kobaltom posle otklanjanja dojke?

Ukoliko je nađeno da je tumor zahvatio limfne potpazušne žlezde, preporučuje se terapija rendgenskim ili kobaltnim zracima. Ako ove žlezde nisu zahvaćene, radijaciona terapija se obično ne primenjuje.

Mogu li se dobroćudne (nekancerozne) izrasline pretvoriti u rak ukoliko se ne odstrane?

Obično ne. Nekancerozne izraštaje treba odstraniti zato što nije uvek moguće pre operacije reći da li su dobroćudni ili maligni.

Posle kog vremena po operaciji dojke može pacijent ustati iz postelje?

Obično sledećeg dana.

Može li žena da dozvoli da ostane trudna po odstranjivanju izraštaja iz dojke?

Ako je izraštaj dobroćudan za trudnoću ne postoje nikakva ograničenja. Ako je u pitanju rak, preporučuje se izbegavanje trudnoće.

Mogu li se žene kojima su odstranjene dojke vratiti normalnom životu?

Da. Ova operacija ne bi trebalo da utiče na njihove aktivnosti.

Utiče li operacija dojke na polni život?

Ne utiče ni na kakav način.

Koliko vremena treba da rana posle mastektomije zaraste?

Obično dve do tri nedelje.

Imaju li tumor dojke i rak dojke nasledne karakteristke?

Izvesne porodice ipak imaju tendenciju ka većem broju ovakvih slučajeva.

Koliko često pacijentkinja treba da se javjja na kontrolne preglede posle operacije na dojci?

Dva puta godišnje.

Da li se operacija dojke može vršiti u toku menstrualnog perioda?

Da.