Operacije uha – operacija fenestracije, operacija uzengija, stapedektomija i timpanoplastika

Da li se zbog gluvoće često vrši takozvana operacija otvaranja okna (operacija fenestracije)?

Ne više. Utvrdeno je da operacija uzengija daje mnogo veći procenat izlečenja i, štaviše, ponovna pojava gluvoće je mnogo manje verovatna posle te procedure nego li posle operacije fenestracije.

U kakvim uslovima je operacija uzengija najefikasnija?

U slučajevima gluvoće koja je izazvana ukrućenošću (nepokretljivošću) kosti uzengije u srednjem uhu i kod gluvoće izazvane otosklerozom. Da bi operacija uzengija bila uspešna, slušni nerv mora da funkcioniše normalno i bubna opna mora da bude normalna.

Može li operacija uzengija da se vrši u bilo koje doba života?

Da. To nije tako krupna operacija da bi bila opasna ili da ne bi mogla da se vrši u bilo kom životnom dobu.

Da li se ikada sluh pogoršava posle operacije uzengija?

To se događa samo u izuzetno retkim prilikama.

Da li je operacija uzengija praćena velikim bolom?

Ne.

Da li poslc ovo operacije ima vidljivih ožiljaka?

Ne, budući da se prorezivanje vrši unutar ušnog kanala.

Ako je pacijent gluv na oba uha, da li sc operacija uzengija obično vrši istovremeno na oba uha?

Ne, uobičajena praksa je da se ove dve operacije vrše sa razmakom od nekoliko nedelja ili meseci.

Koliko dana posle operacije pacijent može da napusti postelju?

Za dan, ili dva.

Da li postoje kakve komplikacije posle operacije uzengija?

Ne. One koje se pojave obično će daljim lečenjem ili same iščeznuti za nekoliko nedelja.

Kakve mogu da budu komplikacije posle stapedektomije?

a. Sluh se nije poboljšao.
b. Buka u uhu.
c. Vrtoglavica i glavobolja.

Da li su koristi od hirurškog zahvata trajne prirode?

Da, u velikoj većini slučajeva.

Koliki procenat pacijenata koji se podvrgavaju operacijama protiv gluvoće ima od njih koristi?

Sa poslednjim poboljšanjima tehnike operacije, približno osamdeset pet do devedeset odsto pacijenata će posle operacije imati poboljšan sluh.

Ako prvobitna operacija gluvoće nlje uspela, da li je mogućc operaciju ponoviti da bi se dobili bolji rezultati?

Da. Bilo je mnogo uspeha sa sekundarnim, naknadno izvršenim operacijama gluvoće u slučajevima gde prva operacija nije dala dobre, zadovoljavajuće rezultate.

Koliko će vremena posle obavljene operacije pacijent znati da li ćc mu se sluh povratiti?

Ako bude dobar rezultat posle hirurškog zahvata, sluh se pojavljuje gotovo odmah.

Koliko pacijent mora da ostane u bolnici posle operacije uzengija?

Obično ne više od dva do tri dana.

Kada pacijent može da se vrati svom svakodnevnom poslu?

Približno posle dve nedelje.

Da li se operacija fenestracije ikada vrši posle neuspele operacije uzengija?

Da. U ređim slučajevima kad operacija uzengija nije imala dobar ishod, zadovoljavajući rezultat može da se ostvari »otvaranjem okna«.

U čemu se operacija mobilizacije uzengija razlikuje od stapedektomije?

Prilikom operacije mobilizacije uzengije ova kost se ne uklanja, već se sa njome samo postupa tako da se ona oslobodi da nije zalepljena ili ograničena u kretanju. Uočeno je da se zalepljenost može ponovo javiti posle operacije, zbog toga je uklanjanje kosti uzengije i njeno zamenjivanje kalemom, mnogo uspešnija operacija.

Šta je timpanoplastika?

To je operacija koja se vrši da bi se povratio sluh i to na taj način što se ispravlja oštećenje na bubnoj opni ili se, pak, bubna opna zamenjuje. Medicinski izraz za bubnu opnu je timpanična membrana.

Kako hirurg obavlja timpanoplastiku?

On može jednostavno pomeriti ivice otvora u bubnoj opni i spojiti ih ili, što je uobičajenije, ako je bubna opna jako oštećena, on će je potpuno zameniti venskim tkivom. Ova vrsta operacije vrši se obično uz pomoć uveličavajućih instrumenata jer su strukture nad kojima se operacija vrši veoma male.

Da li je timpanoplastika obično uspešan operativni zahvat?

Da, pod uslovom da su male slušne koščice i unutrašnje uho uglavnom normalni. Malo će koristi biti od popravke oštećene bubne opne ako su kosti iza nje obolele ill je njihovo pokretanje ograničeno usled toga što su zalepljene.