Opijat – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Opijat, lek koji sadrži opijum ili derivate opijuma.

Preporuka strane: