Optometrija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Optometrija, merenje ili određivanje jačine vida, refrakcije očiju pomoću optometra da bi se odredile naočari.

Preporuka strane: