Organizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Organizam, bilo šta što živi, živ stvor; celina sastavljena od više organa.

Preporuka strane: