Domovi zdravlja Novi Sad – Osnovna škola Đorđe Natošević – Služba stomatološke zdravstvene zaštite

Osnovna škola Đorđe Natošević – Služba stomatološke zdravstvene zaštite
Adresa: Maksima Gorkog 54, Novi Sad
Telefon: 021/6612-957

Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Novog Sada na Domovi zdravlja Novi Sad.

Preporuka strane: