Domovi zdravlja Novi Sad – Osnovna škola Dositej Obradović – Služba stomatološke zdravstvene zaštite

Osnovna škola Dositej Obradović – Služba stomatološke zdravstvene zaštite
Adresa: Filipa Filipovića 3, Novi Sad
Telefon: 021/6311-470

Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Novog Sada na Domovi zdravlja Novi Sad.

Preporuka strane: