Domovi zdravlja Novi Sad – Osnovna škola Dušan Radović – Služba stomatološke zdravstvene zaštite

Osnovna škola Dušan Radović – Služba stomatološke zdravstvene zaštite
Adresa: Čenejska 62, Novi Sad
Telefon: 021/6414-80

Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Novog Sada na Domovi zdravlja Novi Sad.

Preporuka strane: