Domovi zdravlja Novi Sad – Osnovna škola Jovan Popović – Služba stomatološke zdravstvene zaštite

Osnovna škola Jovan Popović – Služba stomatološke zdravstvene zaštite
Adresa: Dragiše Brašovana 1, Novi Sad
Telefon: 021/58-890

Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Novog Sada na Domovi zdravlja Novi Sad.

Preporuka strane: