Domovi zdravlja Novi Sad – Osnovna škola Jožef Atila – Služba stomatološke zdravstvene zaštite

Osnovna škola Jožef Atila – Služba stomatološke zdravstvene zaštite
Adresa: Šarplaninska bb, Novi Sad
Telefon: 021/6367-166

Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Novog Sada na Domovi zdravlja Novi Sad.

Preporuka strane: